Na vzdělávání Institutu Smyslové aktivizace je možné zažádat o finanční podporu Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, program Senior - http://www.vdv.cz/programy/senior/

V rámci vzdělávání Institutu Smyslové aktivizace nezajišťujeme ubytování, ani stravování účastníků kurzu.

Certifikace

Certifikace Konceptu Smyslové aktivizace pro geriatrická zařízení

V rámci udělení CERTIFIKACE KONCEPTU SMYSLOVÉ AKTIVIZACE je ověřováno, jak je koncepr realizován v praxi geriatrického zařízení.

Certifikaci je možné udělit:

  • Nejdříve 1 rok po vyškolení pečujících v Level 1 a Level 2
  • Počet vyškoleného personálu je posuzován v závislosti na velikosti zařízení
  • Před udělením CERTIFIKACE musí být provedena vstupní supervize, na jejímž základě je teprve rozhodnuto o udělení CERTIFIKACE.

Certifikace se uděluje na dobu 3 let. Zařízení musí mít na tuto dobu s Institutem Smyslové aktivizace smluvně zajištěnou supervizi týmu, která zahrnuje vyhodnocení systému plánování Smyslové aktivizace a fungování týmové spolupráce v praxi. Tato supervize musí být realizována po dobu certifikace jedenkrát ročně.

Je možné požádat i o individuální supervizi bez vazby na udělení certifikace.