Na další konferenci se můžete těšit v květnu 2020 opět v Českých Budějovicích.

Konference 2018 Smyslová aktivizace tělem i duší

 

Konference konaná dne 31.května 2018 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice se vydařila.

Na konferenci se sešlo téměř 200 účastníků. Hlavním tématem konference bylo představení a křest nové knihy Hany Vojtové „Jak (ne)přesadit starý strom“.

V úvodním bloku „novinek“ seznámila Hana Vojtová účastníky konference s novinkami ze světa i z domova. Těmi zahraničními novinkami je rozvíjejíce se spolupráce s kolegy z Kanady, Slovenska a z Japonska.

Kolegyně z Centra duševního zdraví Royal Ottawa z Kanady se tentokrát nemohly osobně zúčastnit, ale zaslali tento pozdrav:
„Good morning from Ottawa and Hello… ode mě (Tatiana Vavrova), Lana Macdonald a MUDr. Briadek. Je nám líto, že jsme se nemohly konference osobně zúčastnit. 
Představení konceptu v Kanadě vzbudilo veliký zájem. (Pozn.: Hana Vojtová přednášela v květnu roku 2017 v Kanadě na konferenci pořádané Kanadskou národní geriatrickou asociací v Ottawě, následně také zaměstnancům Centra duševního zdraví - Royal Hospital a v Centru dlouhodobé péče). 
Reakce účastníků lze zjednodušit asi takto: „Aha, moment, tento přístup je jednoduchý a přitom účinný. A jeho možnosti využití jsou nekonečné.
Koncept jsme začaly uvádět do praxe, do našeho každodenního života na nově vybudované jednotce intenzivní péče, která pomáhá seniorům v nejtěžších formách onemocnění demence. Náš plán je takový, aby všichni zaměstnanci v tomto zařízení byli do konce roku 2018 proškoleni a aby Hana Vojtová ověřila zavedený přístup a poskytla nám zpětnou vazbu. Bude to první krok k tomu, abychom Koncept Smyslové aktivizace zavedli do dalších zařízení. Zdraví vás Tatiana.“

Všechny přítomné potěšila rozvíjejíce se spolupráce s kolegy z Japonska. Zástupci z Centra sociálních služeb Asahigawa-SO, vedené panem profesorem Shigeru A.Suemitsu, projevili již v loňském roce zájem o Koncept Smyslové aktivizace a na konferenci přijeli osobně. V rámci svého vstupu ozřejmili důvod své daleké cesty a v krátkosti představili péči o seniory v zemi vycházejícího slunce.

Mezi třetí zahraniční spolupráci počítáme první semináře a kurzy na Slovensku. Díky nadšeným lidem, kteří iniciovali zavádění Konceptu Smyslové aktivizace na Slovensko Mgr. Martině Ondrejkové, Mgr. Jarmile Pagáčové, paní doc. Kamanové a profesoru Oláhovi. Kolegyně Pagáčová, předsedkyni komory sociálních pracovníků a asistentů sociální práce přijela na konferenci osobně a v odpoledním bloku sdílené praxe seznámila účastníka s prvními úspěchy. Početnou skupinu účastníků konference tvořili zástupci ze Spišské katolické charity.

Novinkou z domova je přírůstek do rodiny Smyslové aktivizace: měří 25 cm, váží 383 g, má zelené oči a krásně voní – autorská kniha Hany Vojtové: „Jak nepřesadit starý strom, Koncept Smyslové aktivizace v péči o seniory a osoby s onemocněním demencí“.

Paní docentka Lucie Kozlová z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je odborným garantem konference. Již v roce 2011 se podílela na prvním výzkumu, který ověřoval účinky Smyslové aktivizace u seniorů a v přednášce účastníky konference seznámila s nejnovějšími pozitivními účinky na člověka s onemocněním demencí.

Doktorka Suchomelová z Katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rozšiřuje myšlenku Konceptu mezi studenty, zvláště v rámci předmětu duchovní potřeby seniorů. Před časem přišla s nápadem podpořit smysly seniorů prostřednictvím projektu virtuální reality. Jakou roli v této formě aktivizace, možná aktivizace budoucnosti, hraje Smyslová aktivizace, o tom byla právě její přednáška.

V rámci konference se se svými příspěvky představily i lektorky Institutu Smyslové aktivizace, byly uděleny Ceny Smyslové aktivizace a všichni účastníci si odnesli mnoho zajímavých a milých zážitků. Toto je jeden z nich:

„Konference v Českých Budějovicích byla ojedinělá! Přes stoprocentní organizaci, úžasné zázemí a program, byla atmosféra v sále prosáknutá obrovskou lidskostí,  opravdovostí a všechno bylo přirozené, člověk si připadal jako "mezi svými" i když jsme se navzájem vůbec neznali... Moc vám (celému týmu) za tento zážitek DĚKUJI“ Paní M.

Za podporu konference děkujeme našim partnerům:

Soral a Hanzlík medical s.r.o.
Dentimed s.r.o.
JVB engineering s.r.o.
MK Market s.r.o.
Bonno gastroservis s.r.o.
Sivak medical technology s.r.o.
DMA Praha s.r.o.
Klaro s.r.o.
Abena 
Kimberly Clark

Celá konference se nesla v příjemném a veselém duchu, nechyběly okamžiky dojetí, slz, ale ani okamžiky smíchu a pohybu!
Na další konferenci se můžete těšit v 20.5.2020 opět v Českých Budějovicích. 
Těšíme se na vás, rodina Smyslovkova

 

Obal knihy Hany Vojtové "Jak (ne)přesadit starý strom":

Mediáním partnerem konference je časopis FLORENCE.