Na další konferenci se můžete těšit v květnu 2020 opět v Českých Budějovicích.

Konference 2015 – Správně vidíme jen srdcem

Mezinárodní konference a workshopový den
ke konceptu Smyslové aktivizace®

Správně vidíme jen srdcem

konané ve dnech 1. – 2.10.2015

pod záštitou

MUDr. Mileny Černé, ředitelky Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové
a

  • Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
  • Ing. Tomáše Jirsy, MBA, senátora a starosty města Hluboká nad Vltavou
  • Doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D., děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity


Konferenční den 1.10.2015

„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry

  Konferencí vás bude provázet Stáňa Lekešová, moderátorka České televize a rozhlasu
09:30 – 10:00 Zahájení konference
MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové
10:00 – 10:20 Doc. Michal Opatrný, Dr. theol., proděkan pro vědu a výzkum Teologické fakulty Jihočeské univerzity
10:20 – 11:00 Lore Wehner, M.A., autorka konceptu Smyslové aktivizace
11:00 – 11:45 Přestávka na kávu a občerstvení
11:45 – 13:15 Prof. Mag. Dr. Heller, M.A., vedoucí mezinárodního univerzitního kurzu MAS paliativní péče a vedoucí
mezioborového doktorandského kolegia a vědeckého kolegia Univerzity Klagenfurt
  Co je důležité na konci života
13:15 – 14:30 Oběd
Dopolední program simultánně tlumočen
14:30 – 15:15 Ing. Bc. Hana Vojtová, garantka a lektorka konceptu Smyslové aktivizace
Člověk s demencí se dívá srdcem a co pečovatel?
15:15 – 15:40 Ing. František Benda, CSc., jáhen Římskokatolické farnosti
Duchovní podpora jakou součást konceptu Smyslové aktivizace
15:40 – 16:00 Mgr. Věra Suchomelová, odborný asistent katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Smyslová aktivizace ve vzdělávání – příklad Teologické fakulty Jihočeské univerzity
16:00 – 16:45 Přestávka na kávu a občerstvení
16:45 – 17:45 PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Výhodné životní strategie do druhé poloviny života
17:45 – 18:00  Diskuze

 

V rámci konference je připravena výstava fotografií z praxe konceptu Smyslové aktivizace fotografa Karla Rabenhaupta.

 

Workshopový den 2.10.2015

Smyslová aktivizace jako koncept geriatrického zařízení
09:00 – 09:45 Ing. Marie Henlínová, ředitelka Domova pro seniory Podbořany
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka Domova pro seniory Tovačov
Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka Domova důchodců Horní Planá
Aktivizace ve skandinávské zemi v Norsku
09:45 – 10:30 PhDr. Miroslava Tokovská, PhD., odborná asistentka Vysoké školy pro
pomáhající profese Diakonhjemmet University College, Oslo
Smyslová aktivizace jako součást vzdělávání
10:30 – 10:45 Doc. Ing. Lucie Kozlová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
10:45 – 11:00 Mgr. Helena Michálková, Ph.D., Občanské sdružení Seppia
11:00 – 11:15 Diskuze a ukončení
11:15 – 12:30 Oběd
12:30 Aktivní se aktivizují sami - exkluzivní odpoledne pro účastníky konference - volná vstupenka na vybranou aktivitu:

 

  1. Zámek Hluboká

Zámek je jedním z nejvyhledávanějších zámků naší země. Objekt se sto čtyřiceti bohatě vybavenými místnostmi, s jedenácti věžemi a baštami. V blízkosti zámku se rozprostírá zámecký park v anglickém stylu.

  1. Alšova jihočeská galerie

Muzeum ve svých sbírkách soustřeďuje především rozsáhlou a proslulou kolekci gotického umění jižních Čech a Šumavy.

  1. Zoologická zahrada Ohrada

Zoo se věnuje především chovu zvířat pocházejících z Evropy a z mírného klimatu Asie a   chovu druhů žijících v přírodě České republiky. Nechybí ani menší expozice představující   faunu i flóru Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky.