Právní ochrana: Obsah internetových stránek je chráněn právními předpisy. Jakýmkoliv kopírováním fotografií a textů se dopouštíte protiprávního jednání a dále se můžete dopustit trestných činů porušení práv k ochranné známce a způsobit závažnou škodu, která bude vymáhána.